1 / 12
Kielce – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski
Stolica województwa świętokrzyskiego stanowi jedną z baz wypadowych dla turystyki w Górach Świętokrzyskich. Przy ul. Chęcińskiej 2 znajdziemy jednak bardzo ciekawą świątynię, którą z zewnątrz można uznać za cerkiew prawosławną. Bizantyjsko-ruski styl kieleckiego kościoła garnizonowego bynajmniej nie jest przypadkiem. Przed I wojną światową był on rzeczywiście świątynią prawosławną, zbudowaną na początku XX wieku dla stacjonujących w mieście rosyjskich żołnierzy i urzędników zaborczej administracji. Zaprojektował ją, podobnie zresztą jak inne cerkwie zbudowane podczas zaborów w Polsce centralnej, polski architekt.
+

© Albin Marciniak/East News