12 / 12
Gdańsk-Wrzeszcz, parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
Cesarzowa Niemiec Augusta Wiktoria sama ufundowała witraże w kościele, przedstawiające sceny z Ewangelii. W swoich początkach kościół nosił wezwanie ojca Reformacji, Marcina Lutra, a jego budowa kosztowała, wraz z ceną działki, ponad 200 tys. ówczesnych marek. Kościół stał się katolicki po II wojnie światowej, a parafią cywilno-wojskową, która otrzymała dodatkowe wezwanie Matki Odkupiciela jest od stosunkowo niedawna, bo od 2009 roku. Parafia podkreśla, że szanuje swoją luterańską przeszłość i historię oraz szeroko je upamiętnia. Charakterystycznym elementem świątyni są dwie niesymetryczne nawy oraz prezbiterium zakończone prostą ścianą. Chór w kształcie empory (kondygnacji) umieszczony jest w nawie bocznej.
+

© Artur Andrzej/Wikipedia | CC0