3 / 12
Łódź – kościół św. Jerzego
Podobną historię, co kościół garnizonowy w Kielcach, ma świątynia w Łodzi, znajdująca się przy ul. Świętego Jerzego 9. Z zewnątrz ma dość nietypowy, orientalny wygląd, stanowiący świadectwo czasów zaborów. Zbudowana w XIX wieku dla stacjonującego w mieście 37 Jekaterynburskiego Pułku Piechoty nosiła wezwanie św. Aleksego. Zgodnie z prawosławną tradycją posiadała kilka kopuł. Fundatorami świątyni byli łódzcy fabrykanci: Juliusz Heinzel, Izrael Poznański oraz Karol Scheibler. Dawna cerkiew była zbudowana w ten sposób, aby wojska carskie mogły przyjeżdżać na nabożeństwa konno i zatrzymywać konie w specjalnej stajni. Jej pozostałością są otaczający kościół mur z motywami arkadowymi.
+

© HuBar/Wikipedia | CC BY-SA 2.5