4 / 12
Łódź – kościół św. Jerzego
Po odzyskaniu niepodległości kopuły zostały zdemontowane i cerkiew stała się kościołem rzymskokatolickim. Ołtarz główny oparto na konstrukcji dawnego ikonostasu (ikony zastąpiono w nim figurami świętych oraz Chrystusa). Centralne miejsce nad tabernakulum zajmują dwa przesłaniane obrazy – Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, będący wersją obrazu jasnogórskiego, oraz św. Jerzego będący kopią dzieła Juliusza Kossaka. Kościół posiada obecnie dzwonnicę z dwoma dzwonami o wadze 300 i 250 kg.
+

© Jacek Bogdan/Wikipedia | CC BY-SA 3.0