5 / 12
Wrocław – bazylika misyjna św. Elżbiety
Zupełnie inne korzenie ma monumentalna bazylika św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Jest dobrze widoczna z obszernego Rynku i wyróżnia się monumentalną wieżą o wysokości ponad 90 metrów. Pełniący obecnie funkcję parafii garnizonowej kościół jest arcydziełem śląskiego gotyku z XIV wieku i długo uchodził za jedną z najwyższych budowli sakralnych w Europie. W czasach Reformacji świątynię przejęli luteranie, do Kościoła katolickiego powróciła dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Kościoła nie oszczędziły też katastrofy i pożary – największy miał miejsce w połowie lat 70. XX wieku. Spłonęły wówczas doszczętnie barokowe organy. Wnętrze bazyliki wydaje się surowe, choć – jak większość świątyń gotyckich – jest bardzo strzeliste, z nawami nakrytymi sklepieniami krzyżowymi. W ołtarzu głównym znajdziemy kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do północnej elewacji bazyliki dobudowana jest dwupoziomowa kaplica Smedchina, który był tamtejszym rajcą miejskim. Jej sufit i ściany pokrywają bogate, późnogotyckie polichromie przedstawiające postacie Chrystusa i świętych.
+

© Przemyslaw Fiszer/East News