8 / 12
Radom – parafia św. Stanisława biskupa
Kościół garnizonowy w Radomiu to kolejny przykład świątyni wojskowej w Polsce, która w czasie zaboru rosyjskiego została zbudowana jako cerkiew prawosławna. Wybudowano ją na przełomie XIX i XX wieku w eklektycznym stylu, wydającym się łączyć styl wschodni i neoklasycyzm zachodni. Po 1918 roku kapelan garnizonu Radom zainicjował przebudowę cerkwi na kościół katolicki wg projektu architekta Kazimierza Prokulskiego. Na początku lat 30. ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall rekonsekrował świątynię. Obecnie ma ona styl neobarokowy, choć pozostaje na planie krzyża bizantyjskiego. Ma trzy nawy, a nad całością góruje pochodząca jeszcze z „cerkiewnego” etapu historii kościoła obszerna kopuła. Bogaty jest fronton świątyni, z portykiem o czterech wysokich kolumnach i figurami świętych Stanisława oraz Wojciecha. Od tyłu kościół zamyka figura Chrystusa niosącego krzyż.
+

© Marek BAZAK/East News