9 / 12
Kraków – kościół św. Agnieszki
Na tle dotychczas zaprezentowanych świątyń garnizonowych, pełniący tę rolę kościół św. Agnieszki w Krakowie stanowi wyjątek. Znajdujący się na południe od Wawelu (idąc wybrzeżem Wisły) przy ul. Dietla kościół był zawsze rzymskokatolicki. Zbudowany w drugiej połowie XVII wieku w stylu barokowym, do początku zaborów był klasztorem sióstr bernardynek. Siostry później przeniosły się do kościoła przy ul. Poselskiej, funkcjonującego do dzisiaj. Świątynia jest orientowana (ołtarz i prezbiterium ustawione są w kierunku wschodnim) ze sklepieniem lunetowym, dość powszechnym w baroku. W oknie nad ołtarzem znajduje się witraż przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem w otoczeniu międzywojennych formacji Wojska Polskiego. Ściany pokrywają tablice wotywne upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w Katyniu oraz w innych obozach w ZSRR. Po prawej stronie kościoła znajdziemy sarkofag z doczesnymi szczątkami generała Józefa Hallera, wybitnego dowódcy armii polskiej, sprowadzonymi z Wielkiej Brytanii w latach 90.
+

© Pawel Swiegoda/Wikipedia | CC BY 3.0