1 / 12
Rynek Główny w Krakowie
Historia rynku sięga XIII w. Jest zaliczany do największych w Europie. Miejscowi oraz podążający szlakami handlowymi kupcy mieli tu dość miejsca do handlu. Jego pozostałością są krakowskie Sukiennice. W wiekach średnich dzielił się na sektory: kurzy, solny, ołowiany i węglowy. Rynek wybrukowano w XIV w. Właściciele przylegających kamienic mieli obowiązek utrzymania czystości na ulicach.
+

© De Visu | Shutterstock