3 / 12
Rynek w Olecku
Największy polski rynek znajduje się w Olecku, na Suwalszczyźnie. Ma powierzchnię 64 288 m². Miasto zyskało prawo do organizowania czterech jarmarków rocznie, w nadziei na ożywienie handlu między Prusami a Litwą. Odbywały się tu cotygodniowe targi, na których sprzedawano ptactwo, konie i bydło. Niestety, przyczyniło się to do ogromnego zanieczyszczenia. Wydano nawet dekret nakazujący oczyszczanie placu targowego z gnoju.
+

© fot. J.Kunicki - Olecko - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0