4 / 12
Rynek w Olecku
W połowie XIX w. posadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki wokół wzgórza kościelnego. Na rynku odbywały się ćwiczenia strażaków. Gościł tu król Fryderyk Wilhelm IV. W latach ‘30 nadano rynkowi nazwę Adolf Hitler Platz. Po wojnie przyjeżdżali tam polscy prezydenci.
+

© fot. Wikimedia Commons | geo573 - Panoramio | CC BY 3.0