1 / 12
Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – przyjazd Marszałka, poranek 10 listopada 1918 r.
Około godz. 7.30 na Dworzec Wiedeński, znajdujący się u zbiegu al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej (mniej więcej tam, gdzie dziś jest wyjście ze stacji Metro Centrum), wjechał pociąg specjalny. W jego skład wchodziła lokomotywa i wagon osobowy. Po głównego pasażera, brygadiera Józefa Piłsudskiego, na stację wyszli książę Zdzisław Lubomirski – jeden z członków Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, Adam Koc – komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, kilka osób związanych z organizacją oraz dziennikarz Wacław Czarski.
+

© STANISLAW KOWALCZUK/East News