10 / 12
Pałac Czapskich, Krasińskich, Raczyńskich – Krakowskie Przedmieście 5
Wieczorem 11 listopada 1918 r. w budynkach obecnej Akademii Sztuk Pięknych odbyło się przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Stało się to w tym miejscu z uwagi na chorobę hrabiego Józefa Ostrowskiego, który pod tym adresem mieszkał. Kilka dni później (14 listopada) Józefowi Piłsudskiemu powierzono także zwierzchnictwo nad władzą cywilną.
+

© ARKADIUSZ ZIOLEK/East News