12 / 12
Belweder – miejsce urzędowania Naczelnika
Po przewrocie majowym znów jego głównym lokatorem został Józef Piłsudski. Sceptyczny wobec nowinek technicznych, Marszałek kazał zakupić na początku lat trzydziestych przenośny projektor do filmów, których stał się wielkim pasjonatem. Podobno najchętniej oglądał komedie z Flipem i Flapem oraz kreskówki Disneya. Tutaj też zmarł 12 maja 1935 r. w salonie narożnym i stąd wyruszył w swoją ostatnią drogę, na Wawel.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski