2 / 12
Dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – przyjazd Marszałka, poranek 10 listopada 1918 r.
Józef Piłsudski wrócił z Magdeburga, przez Berlin do Warszawy, po 15-miesięcznym uwięzieniu. Powrót do ojczyzny jednego z liderów ruchu niepodległościowego stał się momentem symbolicznym i jednym z przełomowych momentów naszej historii. Przyjazd Piłsudskiego, którego miały witać tłumy, obrósł legendą za sprawą pewnego zdjęcia zrobionego o podobnej porze, tyle że… dwa lata wcześniej. W rzeczywistości nikt nie utrwalił przybycia Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe