9 / 12
Pałac Czapskich, Krasińskich, Raczyńskich – Krakowskie Przedmieście 5
Ponad rok wcześniej, 12 września 1917 r., utworzona została Rada Regencyjna. Teoretycznie stanowiła ona najwyższą władzę na terenie Królestwa Polskiego. I miała przekazać tę władzę na ręce prawowitego regenta lub króla.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe