2 / 6
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Najpierw jedziemy aleją lipową, mijając figurę św. Benedykta, aż docieramy do zabudowań klasztornych, wśród których jednym z najważniejszych jest wirydarz. Został otoczony gotyckimi krużgankami, z drzewem pośrodku. Klasztor zbudowano w początkach XI w., a ogrody benedyktyńskie z kaskadowymi tarasami należą do najpiękniejszych w Polsce.
+

© MAREK LASYK/REPORTER