3 / 6
Klasztor Benedyktynów w Mogilnie
Klasztor zbudowano nad Jeziorem Mogileńskim XI w., a później kilkakrotnie przebudowywano. Odsłonięty dziedziniec otaczały krużganki. Wyjście na wirydarz zostało wykute w portalu nawy południowej, bo ongiś było zamurowane. Archeolodzy odkryli na terenie wirydarza jedną z najstarszych studni – liczącą 14 m głębokości. W przyklasztornym ogrodzie organizowane są koncerty, wystawy i spotkania.
+

© Szymon Mucha | Shutterstock