4 / 6
Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Najstarszy polski klasztor Benedyktynek ufundowany w XIII w. znajduje się w gminie Niepołomice i słynie m.in. z zabytkowego wirydarza. Ogród porasta bujna roślinność, a uwagę zwraca figura Matki Boskiej. Obiekt trawiły pożary, został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Obecnie jest rewaloryzowany w ramach projektu „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”.
+

© MAREK LASYK/REPORTER