6 / 6
Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie
Klasztor zbudowano na wzgórzu Starego Miasta, ogrody w stylu renesansowym. Odnajdziemy tu dwa wirydarze: mniejszy, na planie prostokąta, otoczony bukszpanem i pnączem wzdłuż murów bazyliki i większy zbudowany na planie krzyża. Ozdobą są krużganki i roślinność: klony i berberys. W ogrodzie znajduje się figura Matki Boskiej. Po zawarciu unii polsko-litewskiej odprawiono tu mszę dziękczynną.
+

© Shutterstock