4 / 7
Wewnątrz znajduje się figura św. Filomeny trzymającej strzałę i lilię, symbole męczeństwa i czystości.
+

© Santuario di Santa Filomena | CC BY-SA 4.0