2 / 6
Jan
Tu również mamy do wyboru wielu świętych, wśród których najbardziej znani są dwaj: św. Jan Chrzciciel i św. Jan, apostoł i ewangelista.
+

© FamVeld | Shutterstock