3 / 6
Zofia
To imię powstało od wezwania Hagia Sophia (po grecku: Mądrość Boża), które nadał wspaniałej bazylice w Konstantynopolu cesarz Konstantyn. Nosiło je wiele świętych kobiet, m.in. bł. Zofia Czeska (XVI/XVII w.), założycielka zgromadzenie prezentek i pierwszej w Polsce szkoły żeńskiej.
+

© Elena Stepanova I Shutterstock