2 / 12
Zofia
To imię powstało od wezwania Hagia Sophia (gr. Mądrość Boża), które nadał bazylice w Konstantynopolu cesarz Konstantyn. Św. Zofia żyła ponoć w II wieku w Rzymie i miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość), które zamordowano podczas prześladowań.
+

© Katrina Elena | Shutterstock