5 / 9
Uzdrowienie paralityka, III wiek

© Yale University Art Gallery