6 / 9
Chrystus pomiędzy Piotrem i Pawłem, wiek IV

© Public Domain