2 / 5
Powołanie św. Mateusza (1600)
Ukończony w 1600 r. dla kaplicy Contarelli w kościele św. Ludwika w Rzymie. Poruszający obraz przedstawia moment, w którym Mateusz usłyszał od Jezusa „Pójdź za mną”. Przyszły święty „wstał i poszedł za Nim”. Promień światła oświetlający osoby siedzące przy stole z Mateuszem to klasyczny przykład mistrzowskiego wykorzystania światła przez Caravaggia.
+

© Public Domain