3 / 5
Św. Hieronim piszący (1605-1606)
Ukończone w późnym okresie rzymskim, przed przymusowym ucieczką Caravaggia na Maltę. Dzieło to przedstawia piszącego doktora Kościoła, najprawdopodobniej tłumaczącego pisma z greki na łacinę. Ciekawe jest użycie koloru. Zestawienie ciepłych barw na twarzy świętego i jego płaszczu symbolizuje życie, zaś ciemne (księga, biurko), reprezentują śmierć.
+

© Public Domain