1 / 10
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia w Lublinie i jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Popularny KUL został założony w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, jej pierwszego rektora.
+

© Dorota Szymczyk | Shutterstock