10 / 10
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
W ramach jednego wydziału działają obecnie instytuty: Filozofii Chrześcijańskiej,  Historii Kościoła, Nauk Biblijnych,  Nauk Społecznych, Teologii Duchowości,  Teologii Pastoralnej,  Teologii Systematycznej oraz Studium Języków Obcych. Wydział kształci studentów z zakresu pedagogiki, w tym także przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przy uczelni działa też Uniwersytet III wieku.
+

© GERARD/REPORTER