2 / 10
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Początkowo na uczelni działały cztery wydziały, a obecnie działa ich sześć: Teologii, Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia ma również filię w Stalowej Woli. Przez prawie ćwierć wieku pracę dydaktyczną na KUL-u prowadził kardynał Karol Wojtyła.
+

© TOMASZ RYTYCH/REPORTER