3 / 10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zlokalizowany na warszawskich Bielanach i Młocinach powstał w 1999 roku i należy do najmłodszych uczelni katolickich w Polsce. Tradycje edukacyjne UKSW wywodzą się jednak zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego jak i stołecznej Akademii Teologii Katolickiej. W strukturach uniwersyteckich działa aktualnie 12 wydziałów i 43 kierunki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz podyplomowych.
+

© Adam Lawnik/East News