4 / 10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uczelnia kształci ponad 10 tys. studentów stacjonarnych i zaocznych. Mają oni możliwość wyjazdów zagranicznych na praktyki i staże w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej. Ciekawostką jest, że na dziedzińcu wzniesiono kościół, który 15 lat temu zajął jedno z czołowych miejsc w plebiscycie „Ulubieniec Warszawy”.
+

© Adam Lawnik/East News