5 / 10
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (czyli dawniejsza Papieska Akademia Teologiczna) to uczelnia kościelna finansowana na zasadach uczelni publicznych. Kształci na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego, Teologicznym i zamiejscowym – Teologicznym w Tarnowie.
+

© Jan GRACZYNSKI/East News