7 / 10
Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie
Uczelnia kościelna na prawach państwowych, działa w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Akademia zlokalizowana przy ul. Dewajtis oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Studentami są osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.
+

© Adam Burakowski/REPORTER