8 / 10
Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie
Oferta edukacyjna oferuje kierunki: teologiczny, edukację muzyczną z muzyką kościelną (nowy kierunek), działa też szkoła doktorska i Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej oraz podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne Studium Dla Nauczycieli, Akademia Dziennikarstwa, Instytut Szkolenia Organistów itp.
+

© Adam Burakowski/REPORTER