6 / 12
Witraż przedstawiający czterech ewangelistów

© Bill Perry | Shutterstock