6 / 10
NARODZINY DO WSPÓŁODCZUWANIA. „Młyn i krzyż”
Plastyczny i refleksyjny film w reżyserii Lecha Majewskiego jest próbą ożywienia obrazu Pietera Bruegla „Droga krzyżowa”. Bóg – Wielki Młynarz wprawia w ruch wiatrak, obserwując zgromadzony na dole tłum: kobiety niosące płody rolne, karczmarza, żołnierzy. Ludzie zajęci swoimi sprawami ledwie dostrzegają wydarzenia dziejące się na obrzeżach kadru. Czy potrafią współczuć temu, którego dotyka największy dramat (vod.tvp.pl)?
+