2 / 8
Na Warmii, blisko Mazur
Pod koniec średniowiecza w Stoczku Klasztornym czczono małą figurkę Maryi, która jednak uległa zniszczeniu w czasach reformacji. W XVII w. bp Mikołaj Szyszkowski, spełniając ślub wybudowania Maryi świątyni, jeśli nastanie pokój, po rozejmie ze Szwedami ufundował kościół i sprowadził z Rzymu kopię obrazu Salus Populi Romani. 8 XII 1953 r. podczas swojego internowania w Stoczku akt osobistego oddania się Matce Bożej złożył prymas Wyszyński. Dziś sanktuarium Matki Pokoju przypomina także o nim.
+

© LUKASZ OSTALSKI/REPORTER