4 / 8
Nad Bugiem
Według legendy książę Mikołaj Sapieha miał w Rzymie doznać uzdrowienia po długich modłach przed cudownym obrazem Maryi w prywatnej kaplicy papieża Grzegorza I. A następnie go wykraść i przywieźć do rodowych dóbr, do Kodnia. Wizerunek, znany odtąd jako Matka Boska Kodeńska, w 1723 r. ukoronowano jako trzeci na ziemiach Rzeczpospolitej (po jasnogórskim i trockim, dziś na Litwie).
+

© JERZY UNDRO/REPORTER