1 / 7
Fontiveros
W tej niewielkiej miejscowości w środkowej części Półwyspu Iberyjskiego, liczącej dzisiaj około tysiąca mieszkańców, 24 czerwca 1542 r. urodził się Juan de Yepes y Alvarez. W miasteczkumożna zobaczyćpiękny gotycki kościół z chrzcielnicą, przy której został ochrzczony późniejszy karmelita. Jego ojcieczajmował się handlem, a matka była sierotą bez majątku. Rodzina ojca uznała to małżeństwo za mezalians i odwróciła się od niego, więc rodzice Jana zarabiali na życie tkactwem, klepiąc biedę. Kiedy chłopiec miał dwa i pół roku, ojciec zmarł. Matka wyprowadziła się wówczas z miasta razem z dwoma synami (najstarszy syn zmarł, zapewne z niedożywienia spowodowanego biedą).
+

© Cruccone/Wikipedia | CC BY 3.0