7 / 7
Segowia
Święty Jan od Krzyża był przełożonym tutejszej wspólnoty karmelitańskiej w latach 1587-1591. Tutaj także zostało przewiezione po śmierci jego ciało, które dzisiaj znajduje się w dedykowanej mu kaplicy w kościele Świętego Krzyża. Jan zmarł w klasztorze w Ubedzie w 1591 r., w wieku zaledwie 49 lat, kiedy dzieło karmelitańskiej reformy wydawało się zrujnowane. Władzę w zakonie przejęli bracia przeciwni zmianom, on sam usunięty ze wszystkich urzędów, a św. Teresa nie żyła od 9 lat. Jak się jednak okazało, to był dopiero początek wielkiej odnowy zakonu. A św. Jan od Krzyża jest dziś uznawany za jedną z kluczowych postaci kontrreformacji.
+

© Juan Enrique del Barrio | Shutterstock