1 / 8
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie
Jednym z nielicznych polskich uczestników wypraw krzyżowych był rycerz z rodu Gryfitów, Jaksa z Miechowa. Z Ziemi Świętej wrócił z rycerzem zakonnym i ziemią zebraną spod Grobu Pańskiego. Tę rozsypano i na niej powstał pierwszy klasztor bożogrobców w Polsce i kościół. Kanonicy miechowscy rozwijali tam sanktuarium (fot.) wokół kopii Grobu Pańskiego. Wspierani licznymi przywilejami kolejnych władców szybko otworzyli kolejne szpitale w Małopolsce i Wielkopolsce, potem na Mazowszu, Śląsku, a nawet na Węgrzech. Do dziś dawne ich placówki istnieją m.in. w Bytomiu, Nysie, Rypinie i Ząbkowicach Śl.
+

© MAREK LASYK/REPORTER