5 / 8
Zakon Rycerzy św. Łazarza
Lazaryci to jeden z najstarszych zakonów szpitalnych, który dawał dach nad głową i opiekę pielgrzymom zdążającym do Ziemi Świętej, Rzymu czy Santiago. Przy szpitalnikach pojawili się rycerze-obrońcy, by chronić pątników przed rabusiami i niewiernymi. Takie były początki idei zakonów rycerskich. W średniowieczu lazaryci byli jedyną instytucją opiekującą się trędowatymi. W Polsce pojawili się w XIII w. i wkrótce opiekowali się lazaretami we wszystkich większych miastach. Brali też udział w bitwach pod Warną (1444 r.) i Mohaczem (1526 r.). Śladem po nich jest np. Święty Łazarz, dzielnica Poznania. Na zdjęciu: kościół komandorii św. Łazarza we Wrocławiu.
+

© Barbara Maliszewska/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl