6 / 8
Zakon Rycerzy Chrystusa z Dobrzynia
Mało śladów zostało po krótkim istnieniu jedynego utworzonego na ziemiach polskich zakonu rycerskiego – braci dobrzyńskich. W 1228 r. powstał na wezwanie biskupa misyjnego Warmii, Christiana, dla obrony pogranicza przed atakami pogan: Prusów, Jaćwięgów i Litwinów – i nawracania ich. Konrad Mazowiecki nadał zakonnikom Dobrzyń nad Wisłą z zamkiem (zniszczony przez Krzyżaków w 1409 r. podczas wojny z Polską – dziś przypomina o nim tylko Góra Zamkowa ze śladami ruin). Po klęsce w bitwie pod Brodnicą zakon przeniesiono do Drohiczyna i tam, po kolejnych stratach ludzkich, ostatecznie wygasł.
+

© Semu/Wikipedia | CC BY-SA 3.0