7 / 8
Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie
Niedostateczna siła braci dobrzyńskich pchnęła księcia Konrada do ściągnięcia na swoje pogranicze zakonu o znanej sile – krzyżaków. To najbardziej u nas znany zakon rycerski – niestety nie przez swoją działalność misji szerzenia chrześcijaństwa i cywilizacji, co też czynili, a przez konflikt zbrojny, kiedy swoje ostrze zwrócili przeciw Polsce. Pozostało po nich wiele wspaniałych budowli, z największym na świecie zamkiem z cegły w dawnej stolicy zakonu – Malborku (niem. Marienburg – miasto Maryi).
+

© ADAM WYSOCKI/East News/East News