5 / 8
Katedra pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Podczas II wojny światowej w Polsce kościoły były zwykle pierwszym celem ataku, ze względu na swoje właściwości strategiczne i w celu złamania morale ludności. Warszawska archikatedra zajmuje na tej liście szczególne miejsce, ze względu na swoje znaczenie i skalę zniszczeń. Świątynia ucierpiała już podczas nalotów bombowych we wrześniu 1939 r., ale podczas Powstania Warszawskiego została przez Niemców zburzona i spalona w 90%. Zrekonstruowano ją w nieco zmienionej formie, w stylu gotyku mazowieckiego.
+

© Wikipedia | Domena publiczna