6 / 8
Bazylika św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu
Jeden z najstarszych kościołów we Wrocławiu (początek XIII w.) i jeden z największych na obecnych ziemiach polskich. W XVI w. bazylika została przejęta przez protestantów jako jedna z pierwszych na Śląsku, a w 1946 r. stała się znowu świątynią katolicką. W różnych momentach swojej historii wielokrotnie doznawała uszczerbku, ale najgorsze przydarzyło jej się w XX wieku – między 1960 r. a 1976 r. paliła się aż trzy razy. W ostatnim pożarze niemal całkowicie zniszczone zostało drewniane wyposażenie kościoła. Rekonstrukcja zakończyła się ostatecznie w 1997 r.
+

© Fotokon | Shutterstock