1 / 11
Pamiętaj, że modlitwa jest darem łaski
Pierwszym krokiem w modlitwie musi być poproszenie Ducha Świętego, który natchnął słowa Biblii, by poruszył nasze serce i natchnął nas zarówno do rozumienia Pisma Świętego, jak i słyszenia, co Bóg przez nie mówi. Podstawą prośby o pomoc Ducha Świętego jest wiara, że modlitwa jest darem łaski Bożej. Modlitwa jest darem osobistej relacji z Bogiem, który bezpośrednio sięga do głębi naszych serc i umysłów oraz z miłością odpowiada na nasze potrzeby, pytania i pragnienia.
+