2 / 11
Szukanie Boga i proszenie Go o pomoc
Bóg, nasz Pan, nie jest przez nas kontrolowany, lecz inicjuje relację i w swej łasce kieruje nią w taki sposób, by uczynić nas znacznie lepszymi i bardziej kochającymi, niż moglibyśmy kiedykolwiek sprawić to sami. Naszą rolą w tej relacji jest szukanie Go i proszenie Go o pomoc z czcią dla Jego Boskiej godności, nieskończenie przewyższającą tę, którą moglibyśmy okazywać innym ludziom. Bóg kocha nas i troszczy się o nas na długo, zanim zaczniemy się modlić. Jest przy nas, gdy uczymy się do Niego mówić – jest to trwający przez całe życie proces podnoszenia naszych umiejętności komunikacyjnych. Ale pierwszym krokiem jest zawsze łaska modlitwy.
+

© bdavid32 | Shutterstock