3 / 11
Znajdź miejsce na modlitwę
Potrzebujemy miejsca na modlitwę, które będzie wolne od zakłóceń i rozproszeń. Cichy głos Boga jest doznaniem ogromnej większości chrześcijan, lecz słuchanie go wymaga od nas wyciszenia wewnętrznego i zewnętrznego. Zazwyczaj, aby odnaleźć spokój wewnętrzny, trzeba wyszukać spokojne i religijne miejsce. Przez „religijne” rozumiem to, które na różny sposób przypomina nam o obecności Boga.
+

© NIKCOA | Shutterstock